Monday, March 30, 2015

วาทกรรม โจรกบฏ

ประเทศไทยวันนี้ โจรกบฏครองเมือง
แต่โจรกบฏบอกว่า โจรจะเข้าบ้าน
เออ... ใครเป็นโจรกันแน่


"วาทะโจร" ที่มองคนอื่นว่าเป็นโจร  ฮ่ะ ๆ No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...