Wednesday, August 26, 2015

เรตติ้งกระฉูดโดยไม่ต้องบังคับประชาชนทนฟัง 'ปิยบุตร'ชี้ รธน.ซ่อนรูปรัฐประหาร

เรตติ้งกระฉูดโดยไม่ต้องบังคับประชาชนทนฟัง

'ปิยบุตร'ชี้ รธน.ซ่อนรูปรัฐประหาร
นักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ ยืนยัน ร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย หลังพบการเพิ่มอำนาจองค์กรตรวจสอบไร้สมดุล และการถ่วงดุล

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...