Wednesday, August 19, 2015

อุ๊ ช่อผกา... กับการเรียกร้องไม่ให้ใช้ Pray for Bangkokท่านอ่านแล้วคิดอย่างไร?
สำหรับผม รู้เลยว่า เธออยู่ในโลกที่ไร้เดียงสาทางการเมือง
เป็นชนชั้นกลางในเมืองกรุง ที่ไม่ประสากับกลเกมอำนาจ
มองแค่ว่า การไม่พูดถึง หรือการพูดถึง จะมีผลทำให้สิ่งที่ได้เกิด และจะเกิดขึ้นนั้น มันเปลี่ยนทิศทางได้

และดูเหมือนเธอจะไม่รู้เลยว่า วันนี้ Thailand is already in the deep shit!

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...