Tuesday, December 29, 2015

ใครเข้าเฝ้าเปรมบ้าง? เช็คกำลังพลของทหารไทย

ความเคลื่อนไหวที่ บ้านสี่เสาเทเวศร์ เช้านี้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปิดบ้านสี่เสาเทเวศร์ ให้เข้าอวยพรปีใหม่ ล่าสุด พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีและว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะผู้นำเหล่าทัพ ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เข้าอวยพรปีใหม่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...