Wednesday, February 3, 2016

รายการคนต้องเท่ากับคนประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อำนาจเถื่อนกดทับทุกวงการไม่เว้นแม้องค์กร¬พระพุทธศาสนา

รายการคนต้องเท่ากับคนประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
อำนาจเถื่อนกดทับทุกวงการไม่เว้นแม้องค์กร¬พระพุทธศาสนาNo comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...