Saturday, March 26, 2016

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 34 เรื่องวุ่น ๆ ของวังอลเวง และการอุ้มเปรมไว้คู่บัลลังก์

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 34 เรื่องวุ่น ของวังอลเวง และการอุ้มเปรมไว้คู่บัลลังก์

https://youtu.be/77xWpIT4PaM

หรือ

https://youtu.be/roSr8Xvw4iw

หรือ

https://youtu.be/uGuAOfxJ4pk

 

----------------------

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หรือส่งรายละเอียดและรายงานผลการปฏิบัติงานได้ทางอีเมล์

4everche@gmail.com

 

******************

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...