Monday, May 16, 2016

อ ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 16 พ ค 2559 ตอน คสช ลากยาวลงนรก ปชช ต้องลุกมาชิงเมือง

ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 16 2559 ตอน คสช ลากยาวลงนรก ปชช ต้องลุกมาชิงเมือง

https://youtu.be/Xq60OhHigV4

https://youtu.be/elQ3o4EYUwA

No comments:

Post a Comment

นักเศรษฐศาสตร์ประเมิน หากมลพิษ กทม. ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จะเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,500 ล้านบาท

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หากสถานการณ์มลพิษทางอากาศยืดเยื้อเ...