Thursday, July 28, 2016

เมื่อประชาชนไทย ประกาศกล้า ไม่สยบยอมต่ออำนาจเผด็จการ

ได้รับร่างประกาศนี้จากพี่น้องไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งต้องการประกาศเจตนารมย์แห่งยุคสมัย

จึงขอนำเสนอให้พี่น้องลองอ่านและพิจารณากันครับ

No comments:

Post a Comment